Podsumowania grup roboczych KSC Forum

Grupa 7: OSINT jako element budowania cyberbezpieczeństwa organizacji.

Główne rekomendacje, dobre praktyki wynikające z dyskusji:

  • do strategii cyberbezpieczeństwa warto włączyć OSINT zarówno wykonywany przez wew. zespoły, ale także przez zew. podmioty
  • OSINT powinien być wykonywany wg określonych ustalonych kryteriów oraz w granicach prawa
  • OSINT powinien być też elementem szkoleń z tematyki cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, ale też dla kadry zarządzającej organizacji

Główne wnioski z dyskusji

Eksperci biorący udział w dyskusji zgodnie wskazywali, że OSINT powinien być prowadzony jako element budowania wiedzy w organizacji. Powinien być jednym z elementów różnych procesów np. weryfikacji podmiotów ubiegających się o podpisanie umowy o współpracy. W trakcie dyskusji wskazywano na konieczność realizacji OSINT w ramach określonych wytycznych i ustalonych wymagań co do jego zakresu. Ma to na celu etyczne wykonywanie OSINT, ale także nie przekraczanie granic prawa. Podawany był przykład sprawdzania w mediach społecznościowych informacji o pracownikach na etapie rekrutacji. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe mogą być niezgodne z prawem. Jednak zakres OSINT powinien być zgodny z potrzebami organizacji, ale też jak to określił jeden z ekspertów „apetytem na ryzyko” w organizacji.

W trakcie prac eksperci rekomendowali prowadzenie OSINT zarówno przez zespoły wewnątrz organizacji jak i korzystanie z podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi w tym zakresie. Takie podejście ma na celu poszerzenie wiedzy o tym jakie informacje o organizacji mogą być pozyskane z dostępnych źródeł.

Jako, że szkolenia uświadamiające z tematyki cyberbezpieczeństwa maja na celu przeciwdziałać błędom pracowników to OSINT powinien być jednym z zagadnień poruszanych podczas szkoleń. Przedstawienie pracownikom, że podawanie niektórych informacji o firmie w mediach społecznościowych może być dla adwesarzy źródłem wiedzy o organizacji i negatywnie wpływać na cyberbezpieczeństwo. Przedstawiciele organizacji biorący udział w panelu dzielili się doświadczeniem oraz podejściem z własnych organizacji, gdzie szkolenia dla zarządów przeprowadzane są osobno. W OSINT, a później testy bezpieczeństwa należy także włączyć osoby kluczowe czyli zarząd, prezesów, dyrektorów, kierowników - są to osoby, które szczególnie są narażone na ataki, a ich wiedza o organizacji i możliwość kompromitacji takiego użytkownika może prowadzić do olbrzymich szkód organizacji.

Eksperci rozważali także zasadność tworzenia programów „bug bounty”, które pozwalają na przeprowadzenie OSINT i testów z zewnątrz organizacji, chociaż też pojawiały się głosy, które w kontrze uzasadniały, że taki program może skutkować dużą ilości "legalnych ataków".

Moderatorzy

Presales Engineers Team Leader
DAGMA Bezpieczeństwo IT
Senior Product Manager ESET
DAGMA Bezpieczeństwo IT

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.