Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę ESG, 85% przedsiębiorstw uważa, że wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie staje się coraz trudniejsze. Przyczyną jest brak wysoko wykwalikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz gwałtowny wzrost liczby zaawansowanych zagrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat.

Rozwiązanie XDR firmy Trend Micro jest oferowane w formie usługi zarządzanej (MDR) oraz w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Litera „X” w jego nazwie odnosi się do bardzo dużych zbiorów danych (ang. the most eXtensive) pozyskiwanych z większej liczby punktów zabezpieczeń, co bardzo pomaga w walce z ukrytymi zagrożeniami. Produkt ten został niedawno uznany przez firmę Forrester za najlepsze rozwiązanie do wykrywania i reagowania na zagrożenia przeznaczone dla przedsiębiorstw. Osiągnął również najwyższy początkowy wskaźnik wykrywania w testach MITRE ATT&CK Framework.

Trend Micro XDR gromadzi i analizuje dane pochodzące z poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci, aby efektywniej wykrywać i neutralizować zagrożenia.

Więcej informacji: https://www.trendmicro.com/pl_pl/business/products/detection-response/xdr.html

Zainteresowany bezpłatnymi licencjami XDR do przetestowania? Pozostaw nam kontakt do siebie:

Nasi pracownicy czekają na Twoje pytania

Sprawy techniczne:
Joanna Dąbrowska
Sprawy handlowe:
Marek Polański