Dr inż. WITOLD SKOMRA

Doradca Dyrektora RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Witold Skomra jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Delegat krajowy do grupy High Level Risk Forum działającej w ramach OECD oraz do unijnej grupy PROCIV – CER przygotowującej projekt dyrektywy Critical Entities Resilience. Jako doradca odpowiada w RCB za obszar ochrony infrastruktury krytycznej. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Ważniejsze publikacje:
1. „Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy”, Wyd. Presscom Wrocław 2010 r. (monografia- recenzja naukowa prof. dr hab. inż. Jerzy Wolanin).
2. „Rola organów zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych” [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, Warszawa 2010 – monografia konferencyjna.
3. „Ochrona Infrastruktury Krytycznej w Systemie Zarządzania Kryzysowego” [w:] Ochrona infrastruktury krytycznej, praca zbiorowa pod red. A. Tyburskiej, Wydawnictwo WSpol., Szczytno 2010.
4. „Współczesne zagrożenia- wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego” [w:] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, praca zbiorowa pod redakcją G.Sobolewski, D. Majchrzak. AON 2011.
5. „Zdolność zarządzania ryzykiem jako nowe wyzwanie dla system zarządzania kryzysowego” [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym, organizacja, procedury, organy i instytucje, praca zbiorowa pod redakcją D. Majchrzak. AON 2014 r.
6. „Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk” monografia, praca zbiorowa, red. D. Wróblewski, CNBOP Józefów 2015.
7. W. Skomra (2014 c), „Management of information flow during natural disasters and crisis situations” [w:] ELITE: Elicit to learn crucial post-crisis lessons, red. P. Kępka, Bel Studio Warszawa, s. 145 - 149.
8. W. Skomra (2017), „Miejsce, rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie integracji działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa” [w:] Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, red. J. Telak CSP Legionowo.
9. W. Skomra (2018), „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego”, Wyd. Bel Studio Warszawa.
10. Ocena ryzyka w zapewnianiu bezpieczeństwa w obszarze publicznym (współautor), wyd. PW Warszawa 2019.
11. Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej (współautor), Przemysl Chemiczny 2019.
12. Nowe oblicza zarządzania ryzykiem jako konsekwencja rosnącej zmienności otoczenia (współautor), wyd. PW 2020
13. Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowegoi planów ratowniczych (współautor), wyd. PW 2020.
14. Wprowadzenie do publicznego zarzadzania kryzysowgo (współautor), wyd. PW 2020.
15. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa (współautor), wyd. PW 2021.

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin