Piotr Rybicki

Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania / Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością, Centrum e-Zdrowia

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością / Departament Bezpieczeństwa, Centrum e-Zdrowia, LA ISO 27001, MBA, MPA oraz magister zarządzania - specjalność zarządzanie projektami na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył również zarządzanie cyberbezpieczeństwem, ponadto ekonomista i informatyk - absolwent Akademii IT Administracji Publicznej. Na co dzień pracuje w Departamencie Bezpieczeństwa. Jest autorem metodyki zarządzania ryzykiem, którą wdrożył wraz z systemem w Centrum e-Zdrowia. Prowadzi zespół odpowiadający za budowę i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym SZBI, SZCD, ZR oraz za utrzymywanie certyfikacji ISO 27001 oraz audyty bezpieczeństwa. Preferuje projektową pracę zespołową, angażującą interdyscyplinarne zespoły z wykorzystaniem narzędzi design thinking. Jest orędownikiem projektowania usług cyfrowych wg modelu human service design. Ceni zwinne metodyki w zarządzaniu projektami, kreujące wartość dla klienta. Realizuje projekty wg. Agile PM®, lub PRINCE2® i PMI PMBOK®. Entuzjastyczny wizjoner wg. FRIS® zaszczepiający pozytywną energię wśród współpracowników. Członek Stowarzyszeń: ISSA Polska, (ISC)2 Polish Chamber, IIA Polska.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin