Piotr Karasiewicz

z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Infrastruktury

Menedżer z blisko 20-letnim doświadczeniem w obszarze IT i bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych. Odpowiedzialny w szczególności za utrzymanie i rozwój IT, transformację cyfrową usług, cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania oraz systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2020 r. odpowiada za realizację zadań organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla sektora transportu oraz sektora zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji. Członek zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT”, działającego przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, członek CSO Council, członek stowarzyszony Stowarzyszenia ISSA Polska. Posiadacz międzynarodowych certyfikatów zawodowych, w tym: CISM, Lead Auditor ISO 27001, COBIT5, Scrum Master Certified, ITIL, Prince2 Practitioner. Entuzjasta cyfryzacji, optymalizacji procesów biznesowych i sztucznej inteligencji.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.