Marek Wach

Główny Inżynier ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, KGHM

Manager IT działający w obszarze cyberbezpieczeństwa i zasobów sieciowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury informatycznej i systemów. Ekspert w dziedzinie wzmacniania odporności dużych organizacji poprzez zarządzanie obszarami szczególnie narażonymi na ryzyko. Posiada znajomość polskich i międzynarodowych standardów, regulacji oraz praktyk w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Jako członek Rady Architektury tworzył standardy systemów IT i bezpieczeństwa w spółkach infrastruktury krytycznej. Prowadził wiele strategicznych projektów inwestycyjnych i rozwojowych w kluczowych Spółkach Skarbu Państwa. Doradzał w budowaniu Centrum Cyberbezpieczeństwa: Security Operations Center – SOC. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Executive MBA. Swoją wiedzę w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem rozwijał w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Cybernetyki uzyskując dyplom MBA - Cybersecurity Managment. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie pogłębienia wiedzy w budowaniu odporności podmiotów z sektora publicznego, militarnego i prywatnego na zagrożenia z cyberprzestrzeni, kolejny poziom zdobywania wiedzy i doświadczeń utrwalił uzyskując Dyplom studiów Doctor of Business Administration (DBA) na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.