dr hab. inż. MAREK PAWLIK

z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Profesor, Instytut Kolejnictwa

 • Zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei
 • Przewodniczący Komitetu Technicznego KT 138 ds. kolejnictwa oraz
  Komitetu Technicznego KT 61 ds. elektrycznego wyposażenia trakcyjnego
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Koordynator Centrum Wymiany i Analizy Informacji podsektora transportu
  kolejowego „ISAC – Kolej”

Ekspert w europejskich pracach dla standaryzacji technicznej rozwiązań kolejowych realizowanych przez: Europejski Instytut Badań Kolejowych (ERRI), Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Grupę Użytkowników Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (EEIG ERTMS UG), Zrzeszenie dla Interoperacyjności Kolei (AEIF), Europejską Agencję Kolejową (ERA) oraz europejskie i polskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC oraz PKN).

Główne obszary kompetencji i działalności:

 • bezpieczeństwo w transporcie kolejowym (bezpieczeństwo techniczne, bezp. ruchu, ochrona, cyberbezpieczeństwo);
 • interoperacyjność kolei (infrastruktura INF, zasilanie ENE, sterowanie i łączność CCT/CCO, tabor RST, telematyka);
 • systemy sterowania ruchem, bezpiecznej kontroli jazdy i łączności (w tym w szczególności ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R oraz REC/Radiostop);
 • procesy oceny zgodności WE i weryfikacji WE zgodnie z regułami prawa UE (składniki i podsystemy INF, ENE, CCO, CCT oraz RST);
 • procesy certyfikacji typów i weryfikacji zgodności z typami zgodnie z regułami prawa PL; (budowle i urządzenia objęte świadectwami UTK).

Współautor specyfikacji technicznych, autor licznych artykułów i książek.

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin