DR JACEK ORZEŁ

Dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe bankowości na SGH. Jest ekspertem z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, a także ekspertem ochrony danych osobowych. Opublikował książkę oraz jest autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzyka (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a wcześniej pracował m.in. w: MIiR, MR, GUS, INVEST-BANK S.A., NBP i PFRON

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.