Eryk Trybulski

Dyrektor Bezpieczeństwa Informacji, home.pl

Od ponad 27 lat związany ze świadczeniem usług IT – pełniący role od programisty, poprzez projektanta, analityka, architekta IT do Dyrektora ds. Bezpieczeństwa (CSO/CISO) – w projektach doradczych i wdrożeniowych dla największych firm polskich i międzynarodowych, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia, outsourcingu IT, energetyki, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i administracji publicznej, obecnie usługi internetowych i hostingu.
Ekspert w opracowywaniu, wdrażaniu, ciągłym doskonaleniu: strategii, polityk, standardów, procesów (w tym zarządzania ryzykiem) i struktur bezpieczeństwa (w tym CSIRT, SOC) opartych o najlepsze ramy i praktyki branżowe (NIST, MITRE, OWASP, CSA) oraz międzynarodowe normy ISO. Zapewniający zgodność wdrażanych rozwiązań z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi (ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, RODO), wdrażanych zarówno w tradycyjnych, jak i zwinnych metodykach zarządzania projektami (certyfikowany kierownik projektów Prince2 Practitioner). Ekspert w zakresie bezpieczeństwa technologii Cloud, co potwierdza uzyskany certyfikat CSA CCSK.
Autor strategii i wieloletniego programu cyberbezpieczeństwa (w tym budowy CSIRT), a także za wyznaczanie i wdrażanie standardów, jak i systemów zapewniających bezpieczeństwo kluczowych systemów IT w sektorze ochrony zdrowia.
Zaangażowany w budowanie świadomości oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Doświadczony Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także certyfikowany audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Gościnny wykładowca akademicki, a także prelegent i członek rad programowych na największych konferencjach branżowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Szefów Bezpieczeństwa Informacji CSO Council oraz ISSA Polska. Przez 3 kadencje biegły sądowy z obszaru IT (m.in. w zakresie: informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych). Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia CISO#Poland.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin