Dominik Rozdziałowski

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Twórca Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i jego Dyrektor. Wieloletni Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP Kielce a także Z-ca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Długoletni funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin