PROF. MAREK AMANOWICZ

Kierownik projektu „Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa”
NASK PIB

Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz jest pracownikiem naukowym NASK – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jest kierownikiem projektu „Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa” realizowanego w ramach programu badawczo-rozwojowego CyberSecIdent współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przez ponad 45 lat był pracownikiem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zajmując między innymi stanowiska Dyrektora Instytutu Telekomunikacji, Dziekana Wydziału Elektroniki oraz Prorektora ds. Naukowych. Od 1994 r. jest z wyboru członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przez 19 lat był głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology organizacji NATO Science and Technology, pełniąc między innymi przez 6 lat funkcję wiceprzewodniczącego tego Panelu. Był kierownikiem oraz realizatorem wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Jest autorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jego aktualny obszar zainteresowań obejmuje problemy inżynierii systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa informacyjnego złożonych systemów technicznych.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin