dr ŁUKASZ KISTER

Ekspert (Cyber) Bezpieczeństwa, Biegły sądowy

 

Doktor nauk o bezpieczeństwie – rozprawa pt. Znaczenie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, z nagrodą European Association for Security za najlepszą pracę doktorską. Biegły sądowy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa PBSG S.A. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania: Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001 oraz Ciągłością Działania – ISO 22301, Risk Manager – ISO 31000/27005, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, Agile Project Manager. 20 lat praktycznych doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie, m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Ministerstwo Sprawiedliwości, Alior Bank, Flex, MCX, Polskie Składy Budowlane, Przedsiębiorstwo Produkcji Specjalnej PREXER, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Gefco, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, Koleje Mazowieckie, Centrum Medyczne ARNICA, Emmerson, Narodowy Instytut Audiowizualny, Gemalto, PKP Energetyka, Kapsch, Gdańska Stocznia Remontowa, Lotnisko Chopina, GFI Poland. Stworzył Departament Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zbudował i doprowadził do akredytacji Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe – CERT PSE, a spółkę wprowadził do Centrum Eksperckiego Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie i kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Był polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e). Członek Sztabu Dowodzenia Operacją „Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016”. Członek Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju „Polska 3.0”, ekspert Instytutu Jagiellońskiego, Członek Rady Naukowej European Association for Security. Ekspert Ośrodka Szkolenia Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Członek Kapituły Konkursu „Polski Przedsiębiorca Roku”. Autor kilkadziesiąt prac naukowych i eksperckich dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Posiada uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, w tym organizacji międzynarodowych NATO i UE. Dumny posiadacz tytułu „Ambasador Polskiej Gospodarki”.

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.