KRZYSZTOF PATUREJ

Prezes
Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS)

Krzysztof Paturej jest Prezesem i inicjatorem Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS). Przewodniczył Trzeciej Konferencji Przeglądowej OPCW w Hadze w kwietniu 2013 roku, jako ambasador tytularny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Amb. Paturej posiada doświadczenie w dyplomacji wielostronnej, negocjacjach i relacjach wielokulturowych, rozbrojeniu i nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przeciwdziałaniu terroryzmowi. Prowadził programy na rzecz współpracy rozwojowej i wymiany międzynarodowej, kontaktów ze społeczeństwem obywatelskim. Amb. Paturej posiada doświadczenie w analizie i zarządzaniu ryzykiem. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie globalnego bezpieczeństwa chemicznego i rozwoju globalnej kultury bezpieczeństwa chemicznego.

Doświadczenie:
W latach 2006 - 2013 był dyrektorem Biura Projektów Specjalnych w Sekretariacie Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej /OPCW/. W latach 2000 - 2006 Krzysztof Paturej był szefem wydziału ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił, między innymi funkcje koordynatora Inicjatywy ds. Nierozprzestrzeniania Broni Masowego Rażenia /Proliferation Security Initiative – PSI/ , oraz Wysokim Przedstawicielem Polski w Globalnym Partnerstwie G8 /2003-2005/. Był Stałym Przedstawiciel RP w Komisji Przygotowawczej OPCW /1994-1997/ i Stałym Przedstawicielem RP przy OPCW /1997 do 2000/. Był również przewodniczącym Rady Wykonawczej OPCW /1998-1999/ oraz przewodniczący IX Konferencji Państw Stron OPCW /2004 - 2005/.

W roku 2012 otrzymał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych RP Odznakę Honorową „Bene merito” za działalność wzmacniającą pozycje RP na arenie międzynarodowej.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.