Szanowni Państwo,
jesteście Państwo Moderatorami Grup Roboczych. Jest to nowa na naszych konferencjach formuła, która umożliwia wszystkim uczestnikom aktywny udział w pracach nad danym zagadnieniem. To doskonała okazja do wymiany opinii, spotkania i rozmowy.

Poniżej przesyłam garść informacji, które pomogą zrozumieć istotę tych spotkań oraz przygotować się do ich poprowadzenia. 

Harmonogram pracy jest następujący: pierwszego dnia konferencji odbędzie się krótka autoprezentacja każdego moderatora. Podczas 2-3 minutowego wystąpienia będą mogli Państwo przedstawić założenia pracy grupy, zaprezentować zakres tematyczny dyskusji i jej cele. Następnie poprosimy Państwa o przejście do wyznaczonego miejsca na sali, do flipchartów, na których osoby zainteresowane udziałem w pracach danej grupy roboczej mogły dokonać zapisów, jak również chwilę z Państwem porozmawiać - wówczas też będzie czas na odpowiedź na ewentualne pytania zainteresowanych osób. Każdy z uczestników może wziąć udział w pracach jednej grupy - będziemy się starać, by maksymalna liczebność żadnej z grup nie przekraczała 20 osób.

Prace grup zaplanowane są natomiast na 60 minut w drugim dniu konferencji od godz. 16.15 – tak, aby dać dużo czasu i komfortu wypowiedzi.  Celem prac grup jest wymiana opinii i doświadczeń, poznanie sposobów myślenia innych, ale także wypracowanie zestawu wniosków i rekomendacji, które mają być jednym z wniosków konferencji. Stąd wydaje nam się, że warto byłoby:

- przygotować założenia/materiał wyjściowy dla uczestników (dokument, mini prezentacja, strony flipcharta)

- nastawić się przede wszystkim na pobudzenie dyskusji i aktywnego udziału wszystkich uczestników

- zadbać o zapisanie kluczowych wniosków i rekomendacji (możecie to robić Państwo, albo poprosić któregoś z uczestników o podjęcie roli sekretarza/sprawozdawcy)

Istotne jest to, że grupa robocza nie powinna być miejscem przekazów natury marketingowej – a stricte merytorycznej dyskusji. Grupy robocze będą miały za zadanie wypracowanie wytycznych, dobrych praktyk czy wskazówek postępowania, które zostaną opracowane i opublikowane po konferencji. Prosimy zatem, aby po zakończeniu konferencji przygotowali Państwo taki materiał w formie dokumentu Word i przesłali do mnie do  5 września. Długość dokumentu zapewne zależna będzie od intensywności prac grup. Zakładamy jednak, że nie powinny być dłuższe niż 3 strony (chyba, że będą Państwo chcieli dodać materiał graficzny).

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin