DAMIAN SZYMAŃSKI

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji,
Koordynator CERT ENERGA
Grupa Energa

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator CERT Energa oraz Kierownik strategicznych projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001 oraz Audytora Wiodącego ISO 22301. Uzyskał tytuł naukowy magister inżynier na kierunku informatyka oraz ukończył studia podyplomowe pn. ,,Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń”. Odpowiada za koordynowanie działaniami CERT Energa oraz Security Operations Center (SOC), uczestniczył w budowie Podmiotu Świadczącego Usługi (PŚU) z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz zajmuje się rozwojem Zespołu CERT Energa. Uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu strategii cyberbezpieczeństwa.”

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin