Spotkanie II / 25 czerwca 2020

9.40 - 10.00

Poznajmy się - sesja networkingowa

Uczestnicy przybywający w Internecie na konferencję zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), po to, by w bezpośredniej rozmowie za pomocą nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych, mogli chwilę porozmawiać i dowiedzieć się: (1) skąd przybyli, (2) co ich zachęciło do udziału w KSC Forum – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie (3) czym sami mogliby podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze pojawienie się uczestników pozwoli im sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

10.00 - 10.05

Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania

Redaktor Programowy, Sekretarz Rady Programowej KSC Forum
Evention

10.05 - 10.45

Dyskusja panelowa: Współpraca wewnętrzsektorowa - jak ją tworzyć i jakie daje korzyści

Współpraca w zakresie budowania cyberbezpieczeństwa dla danego sektora to ogromna szansa dla wszystkich podmiotów - nie tylko Operatorów Usług Kluczowych. Pozwala nie tylko na tańsze i efektywniejsze wdrożenia, ale też na szybką wymianę informacji oraz wzajemne wsparcie. Podczas dyskusji porozmawiamy z przedstawicielami sektorów, które już taką współpracę zbudowały i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami.
Prowadzenie:
Redaktor Programowy, Sekretarz Rady Programowej KSC Forum
Evention
Paneliści:
Dyrektor departamentu teleinformatyki
PSE
Prezes
Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS)
Dyrektor Działu Cyberbezpieczeństwa
PKO BP

[s3mvp id='4']

10.45 - 11.15

Bezpieczeństwo napędzane wiedzą

Tak jak dla organizacji, najbardziej cennym zasobem są dane, tak dla Trend Micro wiedza odnośnie zagrożeń stanowi podstawę pozwalającą na zapewnienie właściwego poziomu ochrony cennych zasobów Klienta. Bez informacji zbieranych przez analityków systemy bezpieczeństwa byłyby tylko pustym kodem nie potrafiącym podjąć reakcji. Informacje pozyskiwane są z wielu źródeł w ramach działań laboratoryjnych, współpracy z innymi organizacjami, analizie sytuacji w środowiskach przestępczych. Innym bardzo istotnym aspektem jest również umiejętność przekształcenia tej wiedzy w skuteczny mechanizm bezpieczeństwa: sygnaturę, model zachowania itp. Zgodnie z naszą koncepcją system bezpieczeństwa ma współpracować w spójnym ekosystemie a nie stanowić odizolowane narzędzie.

Sales Engineer
Trend Micro

[s3mvp id='5']

11.15 - 11.35

Współpraca międzysektorowa - czy jest szansa na zbudowanie platformy współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa? 

Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii
NASK PIB

[s3mvp id='6']

11.35 - 11.45

Przerwa na kawę

11.45 - 12.30

Dyskusja roundtable

 

1. O współpracy ponadsektorowej i wsparciu organów właściwych 

Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii
NASK PIB

PARTNER CYKLU SPOTKAŃ ONLINE KSC FORUM 2020

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin