Spotkanie I / 9 czerwca 2020

9.40 - 10.00

Poznajmy się - sesja networkingowa

Uczestnicy przybywający w Internecie na konferencję zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), po to, by w bezpośredniej rozmowie za pomocą nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych, mogli chwilę porozmawiać i dowiedzieć się: (1) skąd przybyli, (2) co ich zachęciło do udziału w KSC Forum – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie (3) czym sami mogliby podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze pojawienie się uczestników pozwoli im sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

10.00 - 10.05

Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania

Redaktor Programowy, Sekretarz Rady Programowej KSC Forum
Evention

10.05 - 10.45

Dyskusja panelowa: Pierwsze doświadczenia z wdrożeniem Ustawy o KSC

Zadanie, jakim jest wdrożenie wymogów Ustawy o KSC, stoi przed każdym podmiotem, który został wyznaczony jako operator usługi kluczowej. Czego uczą doświadczenia tych, którzy zaczęli najwcześniej albo poczynili na tej drodze istotne kroki? Podczas dyskusji porozmawiamy z przedstawicielami kilku sektorów na temat ich doświadczeń w tym zakresie - Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć? Jak dalece życie zweryfikowało pierwotne założenia? Na jakim etapie są obecnie i co mogą przekazać innym jako dobre praktyki? Czy wdrożenia wymogów Ustawy o KSC to projekt, który się na którymś etapie skończy?
Prowadzenie:
CEO & Meeting Designer
CSO Council/Evention
Paneliści:
Dyrektor Pionu Infrastruktury
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice
Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ZUS
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych
PKP PLK

10.45 - 11.15

Dlaczego warto dbać o bezpieczeństwo, czyli o regulacyjnych i prawnych skutkach zaniedbywania standardów

Wspólnik
Maruta Wachta

11.15 - 11.35

Ewolucja cyberbezpieczeństwa w praktyce – od sygnatury do automatyzacji

Kiedy świat zmaga się z kryzysem, dla większości organizacji przetrwanie oznacza zwiększenie zakresu i tempa transformacji cyfrowej. Zmiany w środowisku technologicznym wymagają również ponownego przeanalizowania przyjętej strategii bezpieczeństwa w aspekcie narastających zagrożeń. Jaki kierunek ewolucji powinny obrać działy bezpieczeństwa aby nowa strategia pozwoliła na wspieranie biznesu poprzez jak najlepsze wykorzystywanie dobrodziejstw świata cyfrowego przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnego apetytu na ryzyko?

Sales Engineer
Trend Micro

11.35 - 11.45

Przerwa na kawę

11.45 - 12.30

Dyskusje roundtables

Tematyka dyskusji dotyczyła będzie zagadnień związanych z projektami wdrożeniowymi UKSC. Po spotkaniu poprosimy moderatorów dyskusji o przygotowanie krótkich podsumowań w wnioskami, które zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom spotkania.

1. Wpływ KSC na pozycję i rozwój działów bezpieczeństwa w organizacji

Czy i jak zmieniła się pozycja działów bezpieczeństwa po wejściu ustawy? Czy zmiany wprowadzone w organizacji w związku z dostosowaniem do ustawy KSC mają wpływ na wykorzystywane narzędzia i personel je obsługujący? Jak ustawa wpłynęła na proces budżetowania? M.in. Jaki jest wpływ na akceptację wniosków zakupowych związanych z inicjatywami bezpieczeństwa?

CEE Sales Director
Trend Micro

2. Jak i skąd pozyskiwać finansowanie na cyberbezpieczeństwo?

Dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

3. Czy mówiąc o wdrożeniach UKSC mówimy wszyscy o tym samym? Czym jest KSC i jak jest rozumiane przez różne podmioty?

Czy byliśmy gotowi na UKSC? Co było największym wyzwaniem przy wdrożeniu UKSC? Co się zmieniło po wdrożeniu? Czy tu się zatrzymujemy? Czego jeszcze potrzebujemy?

Naczelnik Wydziału Szkoleń i Certyfikacji, Departament Cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Cyfryzacji

PARTNER CYKLU SPOTKAŃ ONLINE KSC FORUM 2020

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin