MAŁGORZATA KUROWSKA

Partnerka, Maruta Wachta

Radczyni prawna, partnerka odpowiedzialna za praktykę eIDAS / security / blockchain. Ekspertka w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi zagadnienia prawne, organizacyjne i IT. Posiada certyfikat CIPP/E, biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Specjalizuje się w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem i digitalizacją procesów biznesowych. Realizuje projekty dotyczące usług zaufania i rozwiązań umożliwiających zdalną identyfikację i weryfikację tożsamości, kreuje i wdraża strategie paperless dla biznesu. Jest inicjatorką projektu HR bez Papieru. W kancelarii prowadzi zespół eIDAS / security / blockchain.

Realizuje projekty związane z wdrażaniem wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa (cybersecurity). Wspierała Pocztę Polską w zakresie przygotowania do świadczenia kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Współpracowała z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w procesie projektowania i wdrożenia aplikacji eDO App, a także z wiodącym dostawcą usług medycznych w procesie przygotowania do migracji do chmury obliczeniowej. Prowadzi projekty digitalizacji na rzecz instytucji obwiązanych do stosowania przepisów AML / CFT. Dla jednej z największych grup energetycznych koordynowała projekt wdrożenia RODO. Doradzała Grupie Inter Cars w obszarze IT, e-commerce oraz danych osobowych, koordynowała kluczowe wdrożenia RODO w Polsce oraz w krajach UE.

Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych w obszarze ochrony danych osobowych i usług zaufania. (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Górnośląska Szkoła Handlowa). Występuje jako ekspertka w mediach oraz na konferencjach branżowych. Angażuje się w okołobiznesowe inicjatywy rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego. Jest współautorką publikacji LegalTech Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym (Beck, 2021).

Absolwentka studiów podyplomowych Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz Prawo Nowoczesnych Technologii w Akademia im. Leona Koźmińskiego.

TOMASZ BYSTRZYKOWSKI

Dyrektor Biura Security Operation Center
Grupa LOTOS

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Evention | Polityka cookies | Polityka prywatności | Regulamin