Ministerstwo Infrastruktury

MINISTERSWO INFRASTRUKTURY jest urzędem administracji centralnej, który powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U.z 2018 r. poz. 192). Zadaniem resortu jest wyznaczanie kierunków działania oraz tworzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających funkcjonowanie i rozwój czterech działów administracji rządowej: transportu, żeglugi śródlądowej, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej.
Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za stworzenie spójnego systemu transportowego obejmującego cały kraj. Priorytetami resortu są budowa autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacja istniejącej sieci drogowej, a także poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury dąży również do modernizacji i budowy nowoczesnej infrastruktury kolejowej. Uwieńczeniem systemu transportowego Polski ma być Centralny Port Komunikacyjny - największy hub transportowy w tej części Europy, łączący szlaki drogowe, lotnicze i kolejowe. Resort odpowiada także za żeglugę śródlądową oraz za gospodarkę morską, gospodarkę wodną, w tym zwalczanie skutków suszy i zapobieganie powodziom.
Ponadto w jego właściwości mieszczą się kwestie cyberbezpieczeństwa w sektorze transportu.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.