Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Wydział do spraw informacji w Obszarze Cyfryzacji

Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu Do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Wykonuje obowiązki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w tym koordynuje merytorycznie realizację zadań w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja, a także organizuje działania i urzeczywistnia politykę rządu dotyczącą zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczpospolitej Polskiej

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.